Czym jest ROI?

ROI to skrót od Return on Investment, czyli zwrot z inwestycji. Wskaźnik ten pokazuje czy konkretna inwestycja była opłacalna. Jest często stosowany, np. w kampaniach reklamowych Google Ads czy przy pozycjonowaniu. Do jego dokładnego obliczenia potrzebujemy wartości przychodów oraz kosztów, a ostateczny wynik wyrażany jest w procentach.
Takie obliczenia są wykorzystywane zarówno przez specjalistów od marketingu internetowego, jaki i tego tradycyjnego. Odnosząc się do działań internetowych najczęściej jest on stosowany w kampaniach Google Ads ze względu na popularność owej platformy w e-biznesie.

Jak obliczyć wskaźnik ROI?

Jak już wspomnieliśmy do obliczenia miernika ROI niezbędna jest znajomość dokładnej wartości przychodów i kosztów związanych z daną kampanią. Aby wynik naszych obliczeń odzwierciedlał realną sytuację, był wiarygodny i jasno określał czy dane działania były opłacalne do wydatków nie zaliczamy jedynie kosztów związanych z prowadzeniem samych kampanii marketingowych, ale również koszty, np. produkcji i transportu konkretnego asortymentu czy podatki. Jest to szczególnie istotne przy takich rachunkach.
Przechodząc już do samych obliczeń, aby odmierzyć wskaźnik ROI w pierwszej kolejności należy od zysków odjąć koszty. Uzyskany w ten sposób wynik dzielimy przez koszty, a następnie całość mnożymy przez 100. W ten sposób otrzymujemy wynik wyrażony w procentach. Co to oznacza w praktyce? Załóżmy, że nasz współczynnik ROI wynosi 65% – oznacza to, że każda złotówka przynosi zwrot i zysk w wysokości 65 groszy.
ROI =[(PRZYCHÓD – KOSZTY)/KOSZTY] 100

Wskaźnik ROI a ROAS

Mówiąc o ROI nie wypada nie wspomnieć również o ROAS, czyli Return of Advertising Spend. Miernik ROAS oblicza rentowność działań reklamowych. Do uzyskania wyniku potrzebne są nam dokładne dane na temat wysokości przychodu i wydatku na reklamę. Współczynnik ten obliczamy według wzoru:
ROAS = (PRZYCHÓD/KOSZT) 100
Przechodząc do różnic między tymi wskaźnikami, po pierwsze należy podkreślić, że różni je dokładność pomiaru. Obliczając ROI uzyskujemy wartość całości zysków z konkretnego okresu, z kolei ROAS podaje nam zyski jedynie z konkretnych kampanii reklamowych i podobnych akcji. Zwrot z nakładów na reklamę nie obejmuje wielu istotnych wydatków związanych z produkcją czy transportem. ROAS skupia się tylko na konkretnym aspekcie zysków, jeśli zależy Ci na dokładnym pomiarze realnych przychodów to zalecamy skupić się na ROI.

Obliczanie ROI i śledzenie konwersji

Aby móc analizować zwrot z inwestycji kampanii Google Ads trzeba również skonfigurować śledzenie konwersji. Jak to zrobić?
1. Po pierwsze, trzeba stworzyć działanie, które spowoduje konwersję.
2. Po drugie, należy skonfigurować tag śledzenia konwersji, czyli tag witryny z fragmentem kodu zdarzenia. Zrobić to można samodzielnie lub użyć Menedżera tagów Google.
Po wykonaniu tych działań, właściciel zacznie dostawać informacje, co do konwersji i reklam, które ją zainicjowały. Umożliwi to obliczanie zwrotu z inwestycji nie tylko dla całych kampanii, ale również dla konkretnych grup Klientów.
Dodatkowym atutem śledzenie konwersji jest jej przydatność podczas remarketingu. Pozwala na kierowanie odpowiednich reklam do osób, które odwiedziły sklep czy dodały poszczególne produkty do koszyka, lecz ostatecznie nie dokonały zakupu.
Monitorowanie konwersji jest bardzo przydatne (można śmiało przyznać, że wręcz obowiązkowe) nie tylko podczas kampanii Google Ads i obliczania ROI, ale również podczas wielu innych działań marketingu internetowego.

Wskaźnik ROI – dlaczego jest tak ważny?

Wskaźnik ROI jest jednym z najbardziej skutecznych i wartościowych metod badania rentowności danych inwestycji i ma szerokie zastosowanie w marketingu. Umożliwia on pełny wgląd w wydatki, związane najczęściej z kampaniami Google Ads lub pozycjonowaniem, i możliwość określenia opłacalności akcji. Obliczenie tego współczynnika informuje właściciela sklepu internetowego jaki realny zysk przyniosła mu dana kampania. Sprzyja to również podnoszeniu skuteczności działań i efektywności sprzedaży, gdyż pomaga lepiej rozdysponować budżetem na akcje marketingowe. Jego zaletą jest również prostota: jest to współczynnik bardzo łatwy do zrozumienia i obliczenia, a zarazem bardzo dokładny.